Zápis z jednání pracovní skupiny pro neformální vzdělávání ze dne 20. 11. 2017

Galerie