Zápis z jednání pracovní skupiny pro neformální vzdělávání ze dne 19. 12. 2017

Galerie