Zápis z jednání pracovní skupiny pro neformální vzdělávání ze dne 19. 1. 2018

Galerie