Zápis z jednání pracovní skupiny pro neformální vzdělávání ze dne 17. 10. 2018 II.

Galerie