Zápis z jednání pracovní skupiny pro neformální vzdělávání ze dne 12. 2. 2018

Galerie