Zápis z jednání Pracovní skupiny pro neformální vzdělávání – 12. setkání 11. 9. 2017

Téma: Příprava konference Ruku v ruce

Galerie