Zápis z jednání širšího pléna pracovní skupiny pro investice z 9. 5. 2017

Galerie