Zápis z jednání širšího pléna pracovní skupiny pro investice z 28. 3. 2017

Galerie