Zápis z jednání širšího pléna pracovní skupiny pro investice a odborníků z 5. 5. 2017

Galerie