Zápis z jednání pracovní skupiny pro investice a dalších odborníků ze dne 2. 10. 2017

Galerie