Pozvánka na společné jednání pracovních skupin a připomínky ke Strategickému rámci verze 12

Termín konání: 30. srpna 2018 od 12:30 hodin
Místo konání: zasedací sál Zastupitelstva MČ Praha 3

Program:

  1. Prezence účasti
  2. Zpráva o průběhu MAP podle jednotlivých priorit - hodnocení a prezentace
  3. Závěrečná evaluační zpráva
  4. Zahájení připomínek konečného dokumentu MAP
  5. Strategický rámec a jeho potvrzení
  6. MAP a jeho pokračování
  7. Různé

Přihláška zde

STRATEGICKÝ RÁMEC V PLATNÉM ZNĚNÍ

Galerie