Pozvánka na seminář MAP k prioritě 3 (matematická gramotnost) s názvem Základy Hejného metody v předmatematické výchově, datum konání 4. 4. 2018)

Galerie