Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Komunitní centrum Žižkov

Městská část Praha 3 zahájila od září 2017 realizaci projektu Komunitní centrum Žižkov v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR v Koněvově 65a na Praze 3, kde jsou připraveny jednotlivé akce především pro obyvatele Prahy 3, ale také obyvatele ostatních městských částí.

V rámci projektu spolupracuje městská část se 6 partnery – Nová Trojka, z. s., Husitské centrum o. p. s., Beztíže, z. ú., Sdílny generací, z. s., Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. a Rodinné a komunitní centrum Paleček, z. s. Jeho cílem je vytvoření prostoru a bezpečného prostředí pro setkávání cílových skupin, které se budou sami aktivně podílet na probíhajících aktivitách. Cílem projektu je také nabídnout cílovým skupinám smysluplné trávení volného času v atraktivním prostředí, neformální a rozvojové vzdělávání a přímé propojení s veřejností.

Aktivity projektu:

 • sociální, právní, výchovné, psychologické poradenství a poradenství v krizi

 • podpůrná práce s cílovými skupinami, terénní práce a depistážní činnost

 • volnočasové kurzy nekomerčního charakteru

 • workshopy

 • otevřený klub pro setkávání lidí

 • poradenství pro seniory

 • předškolní dětský klub

 • kurz češtiny pro cizince s registrací

 

Cílové skupiny projektu:

 • rodiny s dětmi a mládež v nepříznivé sociální situaci včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou

 • senioři

 • příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů

Přehled aktivit v Komunitním centru Žižkov je pravidelně aktualizován v Radničních novinách a na Facebooku.

Všechny aktivity kromě nízkoprahových kurzů češtiny jsou bezplatné.

Kontakt:
Komunitní centrum Žižkov
Koněvova 65a, 130 00 Praha 3
Tel. Komunitní centrum Žižkov - Recepce: 775 917 645


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

EU

Login