Změny v živnostenském zákoně

S účinností od 4. 9. 2015 dochází ke změnám živnostenského zákona, a to zákonem č..206/2015 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).