Změny v tramvajové dopravě – zašlete nám svůj názor

Dne 22.4.2016 byla zástupcům městské části oficiálně představeny návrhy změn tramvajové dopravy na území hlavního města Prahy, ke kterým by mělo dojít od září letošního roku. Představeny byly dva návrhy – Návrh základních úprav (modrý návrh) a Návrh příležitostí (oranžový návrh).

351348_186537_tramvaj.png

Vzhledem k tomu, že se nejedná o návrhy finální, ale návrhy pracovní, do kterých je možné ještě určitým způsobem vstupovat, dovolujeme si vás - občany městské části požádat
o zaslání případných připomínek a podnětů k těmto návrhům. Tyto připomínky a podněty budou předány organizaci ROPID k možnému zapracování do finální verze vedení tramvajových linek.

Podněty a připomínky můžete zasílat do 5.5.2016 na email janap@praha3.cz .

Veškeré informace k oběma návrhům naleznete na stránkách organizace ROPID /tramvaje2016  .