Změna termínu zahájení opravy komunikace Koněvova v úseku Jana Želivského – Rečkova

Oprava komunikace Koněvova v úseku Jana Želivského – Rečkova z centra neproběhne v původně avizovaném termínu od 16. 7. 2018. Realizace bude zahájena v úterý 31. 7. viz informace TSK:

Dovolte mi vás informovat, že termín zahájení realizace stavebních prací na akci Koněvova - Jana Želivského - Rečkova, směr z centra, byl posunut na úterý 31. 07. 2018. Doba realizace bude o několik dnů zkrácena.

 

Pavla Chaurová

technik přípravy a real.oprav

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

Tel: +420 257015744

e-mail: pavla.chaurova@tsk-praha.cz

www.tsk-praha.cz