Změna termínu uzavírky křižovatky Lupáčova x Chelčického a komunikace Lupáčova v úseku Táboritská – Chelčického, resp. ke vjezdu do podzemních garáží Hotelu Olšanka

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na změnu termínu dopravního omezení – úplnou uzavírku – v souvislosti se stavebními úpravami křižovatky Lupáčova x Chelčického.

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na změnu termínu dopravního omezení – úplnou uzavírku – v souvislosti se stavebními úpravami křižovatky Lupáčova x Chelčického.

Dochází k následující změně termínů:

II.  etapa: 10.08.2015 – 16.08.2015

III. etapa: 17.08.2015 – 23.08.2015

Informace o předchozím stavu s původními termíny:

Stavební práce a s tím související uzavírky budou probíhat ve 2 etapách označených jako II. a III. etapa (I. etapa - napojení komunikace Chelčického na komunikaci Prokopova probíhá do 26.06.2015):

1)     uzavírka křižovatkyLupáčova x Chelčického v termínu od 27.06.2015 do 09.08.2015

2)     uzavírka komunikaceLupáčova před objektem základní školy, tj. v úseku Táboritská – Chelčického, resp. k vjezdu do podzemních garáží Hotelu Olšanka  v termínu od 10.08.2015 do 23.08.2015

Tyto uzavírky ovlivňují kromě příjezdové trasy do podzemních garáží Hotelu Olšanka i příjezd ke služebnám Policie ČR (objekt Lupáčova 1065/11) a Městské policie hl. m. Prahy (objekt Lupáčova 815/14) a také do podzemních garáží pod objektem Lupáčova 865/20 (vjezd z komunikace Rokycanova).

Objízdná trasa pro II. etapu je následující – viz Grafická příloha 3 (širší dopravní vztahy):

o  směr jízdy Táboritská / Jičínská  / Olšanská → Lupáčova (garáže Hotelu Olšanka, služebna Policie ČR, služebna MP Praha 3):

·         pro osobní vozy: Táboritská / Jičínská / Olšanská - Prokopova - Havlíčkovo nám. - Lupáčova - Rokycanova - Chelčického - Lupáčova

·         pro nákladní vozy a bus: Táboritská / Jičínská / Olšanská - Olšanské nám. - Prokopova - Husitská - Rokycanova - Chelčického - Lupáčova

o  směr jízdy Seifertova → Lupáčova (garáže Hotelu Olšanka, služebna Policie ČR, služebna MP Praha 3): Seifertova - Cimburkova - Prokopova - Rokycanova - Chelčického - Lupáčova

o  směr jízdy Táboritská/Jičínská/Olšanská → Štírného: Táboritská/Jičínská/Olšanská - Olšanské nám. - Prokopova - Havlíčkovo nám. - Štítného

Objízdná trasa pro III. etapu je následující - viz Grafická příloha 3 (širší dopravní vztahy):

o  směr jízdy Táboritská / Jičínská  / Olšanská → Lupáčova (služebna Policie ČR, služebna MP Praha 3):

·         pro osobní vozy: Táboritská / Jičínská / Olšanská - Olšanské nám. - Prokopova - Havlíčkovo nám. - Lupáčova - Rokycanova - Chelčického - Lupáčova

·         pro nákladní vozy a bus: Táboritská / Jičínská / Olšanská - Olšanské nám. - Prokopova - Husitská - Rokycanova - Chelčického - Lupáčova

o  směr jízdy Seifertova → Lupáčova (služebna Policie ČR, služebna MP Praha 3): Seifertova - Cimburkova - Prokopova - Rokycanova - Chelčického – Lupáčova

Po celou dobu stavebních (výkopových) prací bude omezen vjezd do ulice Chelčického – vjezd bude umožněn pouze rezidentům garáží v objektu Chelčického 966/19 a dopravní obsluze Hotelu Olšanka. Vjezd a výjezd bude nově z / do ulice Prokopova, avšak pouze ve směru od Olšanského nám., resp. k Olšanskému náměstí.   

Zhotovitel akce: Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 – Vysočany, odpovědný pracovník: Ing. Martin Špaček, tel. 736 518 287

Investor akce: Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ: 000 63 517