Změna správce pražského veřejného osvětlení

Společnost TRADE CENTER PRAHA, která od 1. ledna letošního roku zajišťuje správu a provoz veřejného osvětlení v Praze, si Vás dovoluje informovat, jakým způsobem řešit žádosti k projektové dokumentaci ohledně veřejného osvětlení.

Žádosti o vyjadřování k projektové dokumentaci ohledně veřejného osvětlení je možné podávat osobně či písemně na adrese TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 28, 120 00 Praha 2, případně e-mailem na adrese: vyjadrenivo@tcp-as.cz  Informace je možné získat též na telefonu 222 013 624.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu, vždy  9.00–11.00 a 12.00–15.00 hodin. Hlášení poruch veřejného osvětlení je kromě dispečinku na tel. čísle 224 91 51 51 nově možné také zasílat e-mailem na adresu: poruchyvo@pre.cz.