Změna pro vozidla i pěší přístup do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) z ulice Šrobárova

Po dobu opravy horkovodu platí změna zpřístupnění nemocnice pro pěší a dopravu.

- Vjezd do FNKV i výjezd z ulice Hollarovo náměstí bude přístupný z ulice U Vinohradského hřbitova.

- Vchod a východ pro pěší z ulice U Vinohradské nemocnice bude zachován přes pochozí lávku vedle hlavního vstupu FNKV. Pěší vstup z ulice Hollarovo náměstí a z ulice U Vinohradského hřbitova bude směrovým značením přesunut do hlavního vstupu FNKV z ulice U Vinohradské nemocnice.