Změna cen parkovacích karet pro zóny placeného stání od 1. 4. 2016

Od 1. dubna 2016 dochází na základě rozhodnutí Rady hlavního města Prahy ke změně ceníku parkovacích karet pro zóny placeného stání na území hlavního města. Nejvýraznější změnou je zvýšení ceny parkovací karty pro rezidenty na 1.200,- Kč na rok. Další důležitou změnou je možnost zakoupení čtvrtletní parkovací karty pro rezidenty. Kompletní nový ceník naleznete pod odkazem zóna placeného stání.

V souvislosti s touto změnou upozorňujeme na skutečnost, že již 90 dní před koncem platnosti stávající karty je možné zakoupit parkovací kartu na další období.