Zastupitelstvo schválilo Zásady poskytování dotací

Zastupitelstvo městské části Praha 3 dne 22. 9. 2015 schválilo Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu a vyhlášení programů v pěti oblastech.

Dotační fond nahrazuje fond sociální a zdravotní, fond grantový a podpůrný, a fond starosty. Podrobné informace zde.