Výzva — nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou pro studenty vysokých a vyšších odborných škol

Městská část Praha 3 disponuje volnou bytovou jednotkou v Domě s pečovatelskou službou na Praze 3, kterou hodlá pronajmout studentovi vysoké nebo vyšší odborné školy v hlavním městě Praze na základě předložení projektu na aktivizaci obyvatel domu a jeho následné realizace. Jedná se o:

 • Byt č. 132 v 8. podlaží Domu s pečovatelskou službou, Roháčova 24-26/268, Praha 3, dispozice bytu: 1+kk, velikost bytu: 33,93m2 (byt je po kompletní rekonstrukci)

Žadatel o nájem ve výše uvedené bytové jednotce musí splnit následující podmínky:

 1. Studuje prezenční formu vysokoškolského studia nebo vyšší odborné školy v hlavním městě Praze.
 2. Má dobrou znalost českého jazyka.
 3. Předloží žádost - projekt v rozsahu max. 3 normostran – specifikace projektu dále.
 4. Po vyhodnocení výzvy uzavře dobrovolnickou smlouvu v době trvání 1 rok.
 5. Má čistý trestní rejstřík.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Nájemné je stanoveno ve výši 4 920 Kč/měsíc

Specifikace projektu dle bodu 3:
Projekt se zaměřuje na aktivizaci obyvatel domu a jejich sociální integraci prostřednictvím aktivit realizovaných v domě s pečovatelskou službou (volnočasové aktivity, klubová činnost, asistence při práci s počítačem nebo chytrým telefonem, předčítání apod.), případně mimo něj (doprovázení při procházce, při cestě k lékaři apod.) ve prospěch jeho obyvatel. Rozsah aktivit musí být minimálně 30 hodin měsíčně, do kterých se započítávají i činnosti související s osobním a odborným rozvojem dobrovolníka (školení, samostudium, supervize).

Žadatel předkládá žádost - projekt v rozsahu maximálně 3 normostran, které obsahují:

 1. Informace o žadateli – jméno, příjmení, bydliště, občanství, datum narození, studovaná vysoká nebo vyšší odborná škola, studijní program a studijní obor, kontaktní údaje (e-mail, telefon) – může být rozvedeno v příloze ve formě životopisu
 2. Cíl projektu
 3. Aktivity projektu a jejich popis
 4. Harmonogram projektu – v měsíčním, týdenním a denním rozsahu – může být rozvedeno přílohou

Před uzavřením nájemní a dobrovolnické smlouvy je vybraný uchazeč povinen předložit výpis z trestního rejstříku a potvrzení o studiu.

Městská část Praha 3:

 • si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.
 • si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy změnit podmínky výzvy nebo výzvu zrušit.
 • nevrací podané žádosti ani nehradí náklady na jejich zpracování.
 • je oprávněna po uchazeči, jehož žádost byla vyhodnocena jako nejvhodnější, požadovat, aby před uzavřením Smlouvy předložil originály související dokladů.

Žádost s projektem zasílejte e-mailem na adresu podatelna@praha3.cz s předmětem „Nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou pro studenty vysokých a vyšších odborných škol“, nebo poštou na adresu Úřadu městské části Praha, Seifertova 51/559, 130 00 Praha 3 v uzavřené obálce nadepsané „Nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou pro studenty vysokých a vyšších odborných škol“, nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek (identifikátor datové schránky eqkbt8g) – podání v textu označte viditelně textem „Nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou pro studenty vysokých a vyšších odborných škol“.

Žádost je nutné podat nejpozději do 28. 8. 2020 do 12:00 hodin. Informace o vyhodnocení výzvy budou
zveřejněny nejpozději 10. 9. 2020.


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace