Výzva MČ Praha 3: Nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou pro studenty vysokých škol

Městská část Praha 3 disponuje volnou bytovou jednotkou v Domě s pečovatelskou službou na Praze 3,  kterou hodlá pronajmout studentovi vysoké školy v hlavním městě Praze na základě předložení projektu na aktivizaci obyvatel domu a jeho následné realizace.

Jedná se o:

 • Byt č. 132 v 8. podlaží Domu s pečovatelskou službou, Roháčova 24-26/268, Praha 3, dispozice bytu: 1+kk, velikost bytu: 33,93 m2

Žadatel o nájem ve výše uvedené bytové jednotce musí splnit následující podmínky:

 1. Studuje prezenční formu vysokoškolského studia v hlavním městě Praze.
 2. Má dobrou znalost českého jazyka.
 3. Předloží žádost — projekt v rozsahu max. 3 normostran — specifikace projektu dále.
 4. Po vyhodnocení výzvy uzavře dobrovolnickou smlouvu v době trvání 1 rok.
 5. Má čistý trestní rejstřík.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Nájemné je stanoveno ve výši:

 • 4 920 Kč/měsíc

Specifikace projektu dle bodu 3:  

Projekt se zaměřuje na aktivizaci obyvatel domu a jejich sociální integraci prostřednictvím aktivit realizovaných v domě s pečovatelskou službou (volnočasové aktivity, klubová činnost, asistence při práci s počítačem nebo chytrým telefonem, předčítání apod.), případně mimo něj (doprovázení při procházce, při cestě k lékaři apod.) ve prospěch jeho obyvatel. Rozsah aktivit musí být minimálně 30 hodin měsíčně, do  kterých se započítávají i činnosti související s osobním a odborným rozvojem dobrovolníka (školení, samostudium, supervize).

Žadatel předkládá:

 • vlastnoručně podepsanou žádost
 • projekt v rozsahu maximálně 3 normostran, které obsahují:
  • 1) Informace o žadateli — jméno, příjmení, bydliště, občanství, datum narození, studovaná vysoká škola,  studijní program a studijní obor, kontaktní údaje (e-mail, telefon) — může být rozvedeno v příloze ve formě životopisu  
  • 2) Cíl projektu  
  • 3) Aktivity projektu a jejich popis
  • 4) Harmonogram projektu — v měsíčním, týdenním a denním rozsahu — může být rozvedeno přílohou  

Před uzavřením nájemní a dobrovolnické smlouvy je vybraný uchazeč povinen předložit výpis z trestního rejstříku a potvrzení o studiu. 

Městská část Praha 3:  

 • si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.
 • si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy změnit podmínky výzvy nebo výzvu zrušit.   
 • nevrací podané žádosti ani nehradí náklady na jejich zpracování.   
 • je oprávněna po uchazeči, jehož žádost byla vyhodnocena jako nejvhodnější
 • požadovat, aby před uzavřením Smlouvy předložil originály související dokladů.

Žádost s projektem zasílejte na adresu Úřadu městské části Praha, Seifertova 51/559, 130 85 Praha 3 v

uzavřené obálce nadepsané „Nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou pro studenty vysokých škol"
nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek (identifikátor datové schránky eqkbt8g) — podání v textu označte viditelně textem „Nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou pro studenty vysokých škol"

Žádost je nutné podat nejpozději do 17.  7.  2020  do  12:00  hodin.

Informace  o  vyhodnocení  výzvy  budou zveřejněny nejpozději 19. 8. 2020.