Volba prezidenta – hlasování do přenosné volební urny

Podle § 41 odst. 8 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Ve dnech voleb (pátek 12. 1. od 14:00 a v sobotu 13. 1. od 8:00) budou žádosti o hlasování do přenosné volební urny přijímat okrskové volební komise – telefonní spojení do komisí je k dispozici zde.

číslo okrsku volební místo tel. číslo na okrskovou volební komisi
3001 ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 800/31 703 143 402
3002 ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1 703 143 403
3003 ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1 703 143 404
3004 ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1 703 143 405
3005 ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 800/31 703 143 406
3006 ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 800/31 703 143 407
3007 ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 800/31 703 143 408
3008 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8 703 143 409
3009 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8 703 143 410
3010 ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1 703 143 411
3011 ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1 703 143 412
3012 ZŠ Žerotínova, Žerotínova 1100/36 703 143 413
3013 ZŠ Žerotínova, Žerotínova 1100/36 703 143 414
3014 ZŠ Žerotínova, Žerotínova 1100/36 703 143 415
3015 ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1 703 143 416
3016 ZŠ Jeseniova, Jeseniova 2400/96 703 143 417
3017 ZŠ Žerotínova, Žerotínova 1100/36 703 143 418
3018 ZŠ Žerotínova, Žerotínova 1100/36 703 143 419
3019 ZŠ Jeseniova, Jeseniova 2400/96 703 143 420
3020 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8 703 143 421
3021 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8 703 143 422
3022 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8 703 143 423
3023 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 703 143 424
3024 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 703 143 425
3025 ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1 703 143 426
3026 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 703 143 427
3027 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8 703 143 428
3028 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8 703 143 429
3029 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8 703 143 430
3030 ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/8 703 143 431
3031 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 703 143 432
3032 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 703 143 433
3033 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 703 143 434
3034 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 703 143 435
3035 ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 703 143 436
3036 ZŠ Jeseniova, Jeseniova 2400/96 703 143 437
3037 ZŠ Jeseniova, Jeseniova 2400/96 703 143 438
3038 ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700/25 703 143 439
3039 ZŠ Jeseniova, Jeseniova 2400/96 703 143 440
3040 ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700/25 703 143 441
3041 ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700/25 703 143 442
3042 ZŠ Pražačka. Nad Ohradou 1700/25 703 143 443
3043 ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700/25 703 143 444
3044 ZŠ Jarov, V Zahrádkách 1966/48¨ 703 143 445
3045 ZŠ Jarov, V Zahrádkách 1966/48 703 143 446
3046 ZŠ Jarov, V Zahrádkách 1966/48 703 143 447
3047 ZŠ Jarov, V Zahrádkách 1966/48 703 143 448
3048 ZŠ Jarov, V Zahrádkách 1966/48 703 143 449
3049 ZŠ Chmelnice, K Lučinám 2500/18 703 143 450
3050 ZŠ Chmelnice, K Lučinám 2500/18 703 143 451
3051 ZŠ Chmelnice, K Lučinám 2500/18 703 143 452