Velkoobjemové kontejnery v roce 2021

V důsledku rozhodnutí magistrátu hl. m. Prahy, souvisejícího s omezením jeho rozpočtu byly v celé Praze pro letošní rok sníženy kvóty na VOK a BIO-VOK oproti r. 2020 cca na polovinu. Z uvedeného důvodu bohužel musel Odbor ochrany životního prostředí MČ Praha 3 udělat v harmonogramech na rok 2021 mnoho kompromisů, kdy zohlednil mimo jiné statistiky objemu odpadů v průběhu loňského roku (po měsících v jednotlivých lokalitách), zkušenosti odpadových společností i jiných městských částí.

Velkoobjemové kontejnery na komunální odpad

  • rok 2020 – 172x / rok 2021 – 78x
  • na leden a únor byla zredukována stanoviště na východ od Jana Želivského, protože v tyto měsíce je dle odpadových statistik nejméně velkoobjemového odpadu a navíc jsou odtud dostupné sběrné dvory Pod Šancemi Sběrné dvory Pražské služby a.s. (psas.cz) a na Malešické Provozovna AVE - Sběrný dvůr Vackov Malešická
  • od března do června se VOK vrátí na všechna obvyklá stanoviště a bude pouze omezena četnost jejich přistavení

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

  • rok 2020 – 45x / rok 2021 – 22x
  • byla zredukována stanoviště na západ od Jana Želivského (tam, kde není solitérní zástavba a zahrádky)
  • kontejnery byly přednostně zachovány na duben a květen, kdy je nejvíce odpadu ze zahrádek.
  • červen jsme byli nuceni zrušit ve prospěch frekventovanějšího dubna a května
  • v podzimních termínech jsme se snažili zachovat rozsah částečně v září, ale především v říjnu a listopadu

Děkujeme za pochopení.

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2021


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace