V rámci obnovy porostů v parku Parukářka proběhlo pokácení 15 stromů

V rámci obnovy porostů v parku Parukářka proběhlo dne 22.03.2016 pokácení 15 stromů a odstranění nevhodných dřevin ve východní části parku nad opěrnou zdí za pítkem. Jednalo se o kácení dřevin na základě vyhodnocení jejich stavu dendrologickým průzkumem. Hodnotné vzrostlé stromy zůstaly zachovány. Na daném místě bude nyní (v období konec března – začátek dubna) následovat výsadba 21 stromů a 9 soliterních keřů domácích druhů vhodných na dané stanoviště.