V červenci nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery

Vzhledem k ukončení smlouvy na zajištění přistavování a realizování velkoobjemových kontejnerů k 21.7.2018 oznámil Magistrát hlavního města Prahy, že v měsíci červenci 2018 nebude provedeno klasické přistavování velkoobjemových kontejnerů ve všech městských částech hlavního města Prahy. Dle nové smlouvy uzavřené mezi MHMP a společností „Pražské VOK a MSD“, která je tvořená Pražskými službami, a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., začne klasické přistavování probíhat za stejných podmínek jako v předešlém smluvním období od 1. srpna 2018.

Srpnové termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad naleznete zde: