Uzavírky v ulici Prvního pluku a na Havlíčkově náměstí

4.5.2019 04:45 - 11.5.2019 00:30
Ulice Prvního pluku, mezi křižovatkami ulic Křižíkova a Pernerova, Praha 8, je uzavřena z důvodu stavebních prací od 04.05.2019 04:45 do 11.05.2019 00:30. V plánu je rekonstrukce Negrelliho viaduktu - montáž železničního mostu v ul. Prvního pluku, oprava dlážděného povrchu vozovky ul. Prvního pluku a Malého a oprava kanalizace v ul. Malého. Uzavírka se týká komunikace včetně chodníků.

Ulice Prvního pluku navazuje přímo na komunikace Prahy 3.

Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

2.5.2019 12:00 - 24.5.2019 23:59
Havlíčkovo náměstí - ulice Lipanská, Praha 3, je uzavřeno od 2.05.2019 12:00 do 24.5.2019 23:59 z důvodu opravy STL plynovodů. Jedná se o poměrně velký rozsah prací. Je nutná výměna celého kříže a částí liniových řadů.