Upozornění ohledně vyplácení odměn členům okrskových volebních komisí

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud obdržel řadu návrhů na neplatnost volby prezidenta ČR, je třeba s vyplácením odměn členům okrskových volebních komisí vyčkat až na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší správní soud rozhodne o podaných volebních stížnostech nejpozději dne 21. února 2018. V případě, že budou návrhy na neplatnost soudem zamítnuty, s vyplácením odměn bude započato nejdříve dne 22. února 2018.