Upozornění na změny linek PID v oblasti Vackova a další uzavírku komunikace Malešická - na území MČ Praha 10 v úseku od křižovatky s ulicí Univerzitní ke sportovnímu areálu Hektor

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na níže uvedené změny v dopravě v oblasti Vackova od pondělí 11. 04. 2016 z důvodu uzavírky komunikace Malešická:

  • Dle rozhodnutí Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 bude od pondělí 11. 04. 2016 z důvodu rekonstrukce komunikace Malešická uzavřena tato komunikace i na území MČ Praha 10 v úseku od křižovatky s ulicí Univerzitní ke sportovnímu areálu Hektor. Objízdná trasa pro automobilovou dopravu je od Malešic vedena po komunikacích Malešická (Praha 10) – Dřevčická – Počernická – Vinohradská – Jana Želivského – Koněvova nebo  Malešická (Praha 10) – U tvrze – Pod Táborem – Českobrodská – Koněvova.
  • Ruší se provoz linky PID č. 297 na území MČ Praha 3.   
  • Přemisťuje se provizorní zastávka „Vackov“ (od pondělí 11. 4. cca od 8.00 hod. ráno) ve směru Želivského z ulice Na Mokřině do ulice Malešická, před křižovatku s ulicí Na Mokřině (k obchůdku s tiskem a zeleninou) – viz grafická příloha.

Galerie