Upozornění na výkopové práce na komunikacích Lucemburská, nám. Jiřího z Poděbrad, Milešovská a Laubova

Upozornění na výkopové práce – výměna kabelů VN – a s tím související omezení průchodnosti pro pěší a parkování vozidel na komunikacích Lucemburská, nám. Jiřího z Poděbrad, Milešovská a Laubova

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení – omezení průchodnosti a parkování vozidel na komunikacích Lucemburská (v úseku Velehradská – Milešovská), nám. Jiřího z Poděbrad (v úseku Milešovská – Slavíkova vč. nároží s ulicemi  Milešovská a Laubova) v termínu 14.05.2019 – 15.09.2019 s tím, že výkopové práce a umístění zařízení staveniště – z důvodu výměny kabelů vysokého napětí – budou probíhat v následujících etapách:

Etapa komunikace a úsek, resp. č. dotčených objektů termín
1. Lucemburská 1023/2 až 1733/14 14. 05. 2019 – 27. 05. 2019
2. Lucemburská 1024/1 až 1170/7 28. 05. 2019 – 15. 09. 2019
3. Lucemburská 1023/2 až 1733/14 11. 06. 2019 – 15. 09. 2019
4. nám. Jiřího z Poděbrad 1659/10 až 846/13 18. 06. 2019 – 15. 09. 2019
5. nám. Jiřího z Poděbrad proti objektu 1554/6 25. 06. 2019 – 31. 08. 2019
6. nám. Jiřího z Poděbrad 1685/7 až 1561/9 02. 07. 2019 – 31. 08. 2019

Výkopové práce budou probíhat převážně v chodnících, na vozovce budou posuvné zábory pro zařízení staveniště – viz grafické přílohy.

Kromě výše uvedených úseků budou prováděny překopy vozovek po polovinách:

  komunikace termín
1) Lucemburská mezi objekty 1024/1 a 1023/2 24. 05. 2019 – 06. 06. 2019
2) Milešovská mezi objekty 846/1 a 1024/2 17. 06. 2019 – 30. 06. 2019
3) nám. Jiřího z Poděbrad před a proti obj. 1554/6 17. 06. 2019 – 30. 06. 2019
4) Lucemburská mezi objekty 1170/7 a 1496/8 21. 06. 2019 – 04. 07. 2019
5) Laubova mezi objekty 1561/1 a 1659/2 21. 06. 2019 – 04. 07. 2019

Po celou dobu trvání výkopových prací bude na chodnících zachován průchod pro pěší vč. přístupu do jednotlivých nemovitostí a podnikatelských subjektů (v případě potřeby budou umístěny přechodové lávky), na nároží ulic nám. Jiřího z Poděbrad 10 a Laubova 2 bude pro pěší vytvořen koridor ve vozovce.

Délka termínu souvisí s technologií výkopových prací a pokládky kabelů v jednolité délce. Práce před základní školou na nám. Jiřího z Poděbrad jsou stanoveny na období hlavních školních prázdnin.

zhotovitel: Com - Pakt Energy, a.s., Praha 9 – Horní Počernice, Vlastibořská 2840/1, PSČ 193 00, IČ: 276 19 613, odpovědný pracovník: p. Petr Kulhánek Žalud

Investor: PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha, IČ: 273 76 516   odpovědný pracovník: pí Lucie Zachová

Související dokumenty