Upozornění na úplnou uzavírku křižovatky Na Jarově x Pod Lipami včetně přilehlých úseků křižovatky

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení – úplnou uzavírku křižovatky ulic Na Jarově a Pod Lipami (neprůjezdné budou komunikace Na Jarově v úseku Květinková – Na Chmelnici a komunikace Pod Lipami v úseku Schöfflerova – V Jezerách) v souvislosti s rekonstrukcí uvedené křižovatky v termínu od 11.09.2015 do 19.10.2015 – viz Grafické přílohy.

Rekonstrukce chodníků a vozovky v prostoru křižovatky bude prováděna po etapách tak, aby byl zachován vždy průchod pro chodce.

Objízdná trasa bude vedena po komunikacích:

 • pro tranzitní a nákladní dopravu:
  • směr jízdy MalešickáKoněvova: Malešická - Basilejské nám. - Jana Želivského - Koněvova
  • směr jízdy U nákladového nádraží / K Červenému dvoruKoněvova: U nákladového nádraží / K Červenému dvoru - Malešická - Basilejské nám. - Jana Želivského – Koněvova
  • směr jízdy KoněvovaMalešická: Koněvova - Jana Želivského - Basilejské nám. – Malešická
  • směr jízdy KoněvovaK Červenému dvoru / U nákladového nádraží: Koněvova - Jana Želivského - Basilejské nám. – Malešická - K Červenému dvoru / U nákladového nádraží
 • pro rezidenty a dopravní obsluhu:
  • směr jízdy MalešickáHabrová /do 15.09.2015  – po dobu opravy horkovodu v ulici Na Jarově/: Malešická - Na Mokřině - Pod Jarovem - V Zahrádkách - Květinková - Na Jarově - Habrová 
  • směr jízdy MalešickáHabrová /od 16.09.2015/: Malešická - Na Jarově - Habrová 
  • směr jízdy Habrová(Na Jarově -) Koněvova /do 15.09.2015/: Habrová - Na Jarově - Malešická - Na Mokřině - Pod Jarovem - V Zahrádkách - Květinková - Pod Lipami - V Jezerách - Koněvova
  • směr jízdy Habrová(Na Jarově -) Koněvova /od 16.09.2015/: Habrová - Na Jarově - Květinková - Pod Lipami - V Jezerách - Koněvova
  • směr jízdy Na Jarově / KvětinkováKoněvova: Na Jarově - Květinková - Pod Lipami - V Jezerách - Koněvova 
  • směr jízdy Pod Lipami (západní část ulice)Koněvova: Pod Lipami - Schöfflerova - Květinková - Pod Lipami - V Jezerách - Koněvova
  • směr jízdy Koněvova → Květinková / Na Jarově: Koněvova - Pod Lipami - V Jezerách - Květinková / Na Jarově
  • směr jízdy KoněvovaPod Lipami (západní část ulice): Koněvova - Pod Lipami - V Jezerách - Květinková - V Zahrádkách - Pod Lipami
  • směr jízdy Českobrodská / SpojovacíPod Lipami (západní část ulice): Českobrodská / Spojovací - Pod Lipami - V Jezerách - Květinková - V Zahrádkách - Pod Lipami

Současně upozorňujeme, že po celou dobu tohoto omezení bude zároveň probíhat cca do 11.11.2015 i uzavírka komunikace Malešická na území MČ Praha 10 (od přemostění železniční vlečky směrem do Malešic).

Zhotovitel akce: DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2, IČ 265 08 583, odpovědný pracovník: Mgr. Petr Ondrášek, tel. 222 560 202

Investor akce: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, IČ 638 34 197

Galerie