Upozornění na úplnou uzavírku komunikací Rokycanova (v úseku Prokopova – Lupáčova), Prokopova (v úseku Havlíčkovo nám. - Rokycanova) a Jeseniova (v úseku Rokycanova – Prokopova)

Odbor dopravy ÚMČ Praha v souvislosti s celkovou rekonstrukcí a přestavbou křižovatky ulic Prokopova x Rokycanova x Jeseniova upozorňuje úplnou uzavírku komunikací Rokycanova a Prokopova z důvodu provádění výkopových a stavebních prací během I. etapy v termínu 26. 04. 2016 - 03. 07. 2016 (viz grafická příloha). Rekonstrukce křižovatky bude probíhat celkově ve 4 etapách, termín dokončení se předpokládá cca 15. 9. 2016 (další etapy budou zveřejněny později na základě předložení žádostí a vydání příslušných rozhodnutí).

Mapa uzavírky Rokycanova x Prokopova x Jeseniova

Uzavírky a objízdné trasy:

úplná uzavírka komunikace Rokycanova (v úseku Prokopova – Lupáčova), která se netýká vjezdu/výjezd z/do podzemních garáží pod objektem Lupáčova 20

Objízdná trasa

  • ve směru Prokopova – Rokycanova: Prokopova – Táboritská – Lupáčova - Rokycanova
  • ve směru Rokycanova – Lupáčova (- Rokycanova): Rokycanova – Sabinova – Prokopova – Havlíčkovo nám. – Lupáčova (- Rokycanova)
  • ve směru Lupáčova – Rokycanova: Lupáčova – Havlíčkovo nám. – Prokopova – Husitská – Koněvova – Rokycanova
  • ve směru Lupáčova – Olšanské nám.: Lupáčova – Rokycanova – Chelčického – Prokopova – Olšanské nám.

úplná uzavírka komunikace Prokopova (v úseku Havlíčkovo nám. - Rokycanova)

Objízdná trasa

  • ve směru Husitská – Olšanské nám.: Husitská – Koněvova – Rokycanova – Prokopova – Olšanské nám.  
  • ve směru Olšanské nám. – Husitská: Olšanské nám. - Prokopova – Rokycanova – Koněvova – Husitská

úplná uzavírka komunikace Jeseniova (v úseku Prokopova - Rokycanova)

  • tato část komunikace se - s ohledem na cílový stav rekonstrukce - trvale ruší  

Zhotovitel akce: Porr, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 430 05 560, odpovědný pracovník: p. Pavel Sváček, tel.: 602 239 037

Galerie