Upozornění na úplnou uzavírku komunikace Malešická v úseku U staré cihelny – Na mokřině

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení – úplnou uzavírku komunikace Malešická v úseku U staré cihelny – Na mokřině (resp. po vjezd do areálu Vackov na adrese Malešická č. 22/0) v souvislosti s 2. fází celkové rekonstrukce uvedené komunikace v termínu od 30.03.2016 do 26.05.2016 – viz grafická příloha.

Dopravní opatření během stavebních prací:

a)     pohyb chodců

Rekonstrukce komunikace včetně chodníků bude prováděna tak, aby byl vždy zachován průchod pro chodce v celém úseku stavby.

b)     objízdné trasy pro veškerou automobilovou dopravu (nákladní i osobní) vedeny po komunikacích:

Ø směr jízdy U nákladového nádraží / K Červenému dvoruKoněvova:U nákladového nádraží / K Červenému dvoru - Malešická - Basilejské nám. - Jana Želivského - Koněvova
Ø směr jízdy U nákladového nádraží / K Červenému dvoruNa Jarově - Malešická: U nákladového nádraží / K Červenému dvoru - Malešická - Basilejské nám. - Jana Želivského - Koněvova - Na Jarově - Malešická
Ø  směr jízdy Spojovací / KoněvovaK Červenému dvoru / U nákladového nádraží: Spojovací / Koněvova - Jana Želivského - Basilejské nám. - Malešická - K Červenému dvoru / U nákladového nádraží
Ø  směr jízdy Na JarověK Červenému dvoru / U nákladového nádraží: Na Jarově - Koněvova - Jana Želivského - Basilejské nám. - Malešická - K Červenému dvoru / U nákladového nádraží
Ø  směr jízdy Malešická (od Vackova a Prahy 10)K Červenému dvoru / U nákladového nádraží: Malešická - Na Jarově - Koněvova - Jana Želivského - Basilejské nám. - Malešická - K Červenému dvoru / U nákladového nádraží

c)      změna zastávek autobusových linek PID č. 124, 297 a 567 -přemisťuje se zastávka „Vackov“:

·         ve směru Želivského z ulice Malešické do ulice Na mokřině k objektu 2280/8
·         ve směru Habrová o cca 80 m vpřed před křižovatku s ulicí Nad kapličkou

Další informace k uzavírce:

-          Z technických důvodů (šířkových poměrů) komunikací v oblasti Vackova a z důvodu zajištění průjezdnosti autobusů dojde k nutnému vyparkování některých úseků a nároží ulic. Tyto úseky a nároží budou označeny příslušnými dopravními značkami B 28 „Zákaz zastavení“ + E 13 „Text“ (s uvedením začátku platnosti od 29.03.2016 a důvodem umístění). Termín pro vyparkování od 29.03.2016 je z důvodu ověřovacích jízd, resp. průjezdů autobusů.   

-          Dočasně se mění (obrací) jednosměrnost na komunikaci Pod Jarovem v úseku Na Vackově – Na mokřině.
-          Komunikace Na Vackově v úseku Olgy Havlové – Na rovnosti bude dočasně jednosměrná v uvedeném směru a omezuje se vjezd na vybrané komunikace.
-          Příjezd do areálu Vackov je zachován po komunikaci Malešická od křiž. s ulicí Na mokřině.
-          Vjezd a výjezd k / od čerpací stanice Shell je pouze z / do ulice U staré cihelny.
-          Cca od 11.04.2016 dojde i k úplné uzavírce komunikace Malešická na území městské části Praha 10.
-          Na výše uvedenou 2. fázi rekonstrukce komunikace Malešická na území MČ Praha 3 bude následně navazovat 3. fáze (úsek U staré cihelny – K Červenému dvoru) a posléze i 4. fáze (v prostoru křižovatky Malešická x K Červenému dvoru).

Zhotovitel akce: Skanska, a.s., Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 262 71 303, odpovědný pracovník: Ing. Milan Pavlík, tel.: 737 257 445
Investor akce: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, IČ 638 34 197

Galerie