Upozornění na prodloužení termínu úplné uzavírky komunikace Rokycanova (v úseku Lupáčova – Chelčického) z důvodu obnovy povrchu komunikace

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na další dopravní omezení – prodloužení úplné uzavírky komunikace Rokycanova (v úseku Lupáčova - Chelčického). Výkopové a stavební práce (viz grafická příloha I. - červenobíle vyšrafovaná plocha) budou probíhat v termínu 16.03.2016 – 31. 03. 2016.

Objízdná trasa:

 v směr jízdy LupáčovaChelčického:Lupáčova – Lipanská – Chelčického

V termínu 01.04.2016 – 22.04.2016 bude probíhat obnova povrchů pouze na polovině komunikace Rokycanova (u objektů 984/6 – 923/10). V tomto termínu bude umožněn průjezd komunikací Rokycanova (v úseku Lupáčova – Chelčického) druhou polovinou vozovky – viz. grafická příloha II.

V tomto termínu, resp. v termínu 01. 04. 2016 – 30. 04. 2016 zároveň proběhne i 7. etapa obnovy vodovodního řadu v Chelčického v úseku Lipanská – Rokycanova včetně úplné uzavírky v tomto úseku – viz http://www.praha3.cz/samosprava/dulezite-informace/upozorneni-na-castecnou-uzavirku-2.html

Zhotovitel akce: ČKV Praha s.r.o., Praha 4, Zlešická 1804, 148 00, IČ: 002 02 037, odpovědný pracovník: Libor Kalivoda, tel.: 724 836 409

Galerie