Upozornění na probíhající úpravu rabat na nám. Jiřího z Poděbrad

V pondělí 9. 9. 2019 byly zahájeny práce na úpravě 28 rabat na náměstí Jiřího z Poděbrad. Práce budou probíhat z důvodu konání farmářských trhů pouze během pondělků (celý den) a úterků (cca do 15:00 hodin), nehlučné práce budou případně prováděny během nedělí. Ukončení celé akce je naplánováno na 30. 9. 2019.  Děkujeme za pochopení.