Upozornění na plánovaný ořez stromů na Vinohradské v pondělí 25. 11. 2019

Upozorňujeme, že dnes budou arboristé společnosti Lesy hl. m. Praha provádět ořezy na několika stromech na Vinohradské v úseku Flóra - nám. Jiřího z Poděbrad. Většinou se jedná o drobné řezy - redukce vůči fasádě, zajištění podjízdného a podchozích profilu apod.

Kontaktní osoba: Bc. Jan Kvasnička, Lesy hl. m. Prahy, středisko Městská zeleň, správa stromořadí, +420 770 177 213, kvasnicka@lesy-praha.cz, Práčská 1885, 106 00 Praha 10, www.lesypraha.cz, facebook.com/LesyhlmPrahy/