Upozornění na plánované kácení dřevin v lesoparku na Krejcárku

V lesoparku na Krejcárku, který je v soukromém vlastnictví, proběhne od letošního prosince kácení suchých a nemocných stromů.

Postup byl předem konzultován se zástupcem odboru ochrany životního prostředí ÚMČP3 a bude se řídit zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, neboť se nejedná o pozemky lesní. Kácení bude provedeno v zapojených porostech na dvou lokalitách a odstraněno musí být více než 100 ks napadených a odumřelých stromů, převážně borovic a modřínů.

Důvodem kácení je ochrana zdravých stromů před šířením dřevokazných škůdců a zajištění provozní bezpečnosti návštěvníků lesoparku.