Upozornění na plánované kácení dřevin na Vítkově

Od začátku února do konce března proběhnou ve východní partii jižních svahů vrchu Vítkova, zhruba od Tachovského náměstí na úroveň portálu tunelu na úrovni Černínovy ulice, pěstební probírky v porostech.
Práce bude provádět příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a jejich rozsah byl konzultován odborem ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, kterému bylo zároveň kácení oznámeno ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a  vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

V rámci navržených zásahů má být provedena probírka 23 celků s rozdílným charakterem porostů celkové na rozloze 22 236 m2 svahu, přičemž se počítá s odstraněním zhruba 50 % plochy zapojených korun porostu. Výchovné probírky porostů se budu provádět pomocí kladného nebo záporného výběru, při kterém dojde ke snížení počtu jedinců odstraňováním nežádoucích jedinců, a to s cílem zlepšení jeho stability a zajištění dlouhodobé existence, a to vždy s ohledem na konkrétní požadovanou funkci porostu. Jde zejména o odstranění odrostlých náletů akátů, pajasanů a neperspektivních dřevin za účelem posílení zastoupení domácích druhů dřevin, redukce stávajících monokultur, zpřístupnění lokality a navázání na parkový charakter vrcholové části vrchu Vítkova.