Upozornění na dopravní omezení vyvolané akcí „Stavební úpravy NTL plynovodu v ulici Na Balkáně a okolí“ v termínu od 16.03. do 14.04.2019

uzavírka nad lukami - březen 2019Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení vyvolané stavebními úpravami NTL plynovodu na komunikacích Nad Lukami, Na Balkáně (v úseku Spojovací – K Lučinám), K Lučinám (v úseku Na Balkáně – Na Lučinách) a Spojovací (v úseku Na Balkáně – V Třešňovce). Výkopové a stavební práce budou probíhat po etapách v termínech: 

Č. etapy

úsek komunikace s dopravním omezením

termín

poznámka

3 + 4

Nad Lukami

16.03. – 27.03.2019

úplná uzavírka

5

Na Balkáně č.or. 122 – 138

24.03. – 01.04.2019

 

6

Na Balkáně č.or. 102 – 122

26.03. – 03.04.2019

 

7

Na Balkáně č.or. 94 – 98

29.03. – 09.04.2019

 

8

Na Balkáně č.or. 80 – 94

01.04. – 11.04.2019

 

9

K Lučinám č.or. 22 – 20

05.04. – 14.04.2019

vyparkování vozidel

10

K Lučinám č.or. 20 – křiž. Na Lučinách

08.04. – 14.04.2019

vyparkování vozidel

 

2

Spojovací v úseku Na Balkáně – V Třešňovce

01.04. – 11.04.2019

uzavírka pravého jízdního pruhu (v uvedeném směru)

+ uzavírka kom. U Kněžské louky v úseku Luční – Spojovací
(pouze v uvedeném směru)

Stavební a výkopové práce budou prováděny zejména v chodnících, resp. v zeleni (ulice K Lučinám), na vozovkách se však budou pohybovat vozidla techniky a z tohoto důvodu dojde k vyparkování vozidel na komunikaci K Lučinám a k uzavírce pravého jízdního pruhu komunikace Spojovací. K uzavírce komunikace U Kněžské louky v úseku Luční – Spojovací (pouze v uvedeném směru) dojde z důvodu výkopových prací v prostoru křižovatky U Kněžské louky x Spojovací.

Příjezd k jednotlivým nemovitostem bude zachován v největší možné míře.

Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 471 16 471, odpovědný pracovník: p. Josef Hyneš

Investor:  Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČ: 274 03 505, odpovědný pracovník: p. Petr Vaclík

Na tuto akci by měla od 15. 4. 2019 navazovat etapovitě další významná oprava plynovodu v ulicích Pod Krejcárkem a Novovysočanská, která bude mít vliv i na dopravu nejen na těchto komunikacích (tato akce je v gesci Magistrátu hl. m. Prahy).