Upozornění na dopravní omezení v prostoru křižovatky komunikací Laubova x Ondříčkova x Blodkova včetně úplné uzavírky komunikace Laubova u křižovatky s ulicí Ondříčkova

uzavírka Laubova - 02-2019Upozorňujeme na dopravní omezení v prostoru křižovatky komunikací Laubova x Ondříčkova x Blodkova v souvislosti se stavebními úpravami této křižovatky:

  • v termínu 21.02.2019 – 25.02.2019 /etapy I.a) – II.b)/ bude na vozovce komunikace Ondříčkova obousměrný provoz veden pouze jedním jízdním pruhem (přednost provozu budou určovat přenosné svislé dopravní značky P7 „Přednost protijedoucích vozidel“ a P8 „Přednost před protijedoucími vozidly“)  
  • v termínu 25.02.2019 – 04.03.2019 /III. etapa/ bude úplná uzavírka komunikace Laubova u křižovatky s komunikací Ondříčkova, tj. mezi objekty Laubova 1975/7 a 2128/10 (objízdná trasa vedena po komunikacích Milešovská a Ondříčkova; komunikace Laubova a nám. Jiřího z Poděbrad /v úseku Milešovská x Laubova/ budou dočasně zobousměrněny)
  • v termínu 06.03.2019 – 15.03.2019 /IV. etapa/ bude na vozovce komunikace Ondříčkova zachován provoz ve zúžených jízdních pruzích (stavební práce budou probíhat mezi jízdními pruhy)
  • v termínu 16.03.2019 – 03.04.2019 /V. a VI. etapa/ bude zúžen průjezdní profil na vjezdu na komunikaci Blodkova
  • v termínu 21.02.2019 – 10.03.2019 /IX. etapa/ budou probíhat stavební práce na chodníku (vč. parkovacího pruhu) před objekty Ondříčkova 8-10 a Laubova 5-7  

Upozorňuje, že v termínu po 03.04.2019 ještě dojde k úplné uzavírce křižovatky komunikací Laubova x Ondříčkova x Blodkova z důvodu frézování a následné pokládky nové vrstvy vozovky.

Investor akce: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČ: 03147286
Zhotovitel: IPPOS BOHEMIA s.r.o., Malobřevnovská 911/16, PSČ 16900 Praha 6, IČ: 26157284, odpovědný pracovník: pan Wieslaw Wolak