Upozornění na další fázi dopravního omezení na pozemních komunikacích Malešická a Ambrožova vč. částečné a úplné uzavírky, v úsecích a termínech dle jednotlivých etap, z důvodu obnovy vodovodního řadu 

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemních komunikacích Ambrožova a Malešická v souvislosti s prováděním výkopových prací při obnově vodovodu. V souvislosti s tím dojde k následujícím dopravním omezením dle jednotlivých etap a úseků:

I) Komunikace Ambrožova (vč. úplné uzavírky v úseku Jilmová – Jeseniova):

1. etapa – v úseku Jilmová - Jeseniova

místo záboru:    Ambrožova 1433/2 – 1565/8  (grafická příloha 2 a)

termín:                01.06.2020 – 29.06.2020

 • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0312 v ulici Ambrožova před a proti objektům 1433/2 – 1565/8.

2. etapa úplná uzavírka v úseku Jilmová - Jeseniova

místo záboru:     Ambrožova 1433/2 (grafická příloha 2 b)

termín:                29.06.2020 – 14.07.2020

 • Objízdná trasa: směr jízdy Malešická  Jeseniova - Ambrožova: Malešická - Basilejské nám. - Jana Želivského - Jeseniova - Ambrožova
 • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0312 v ulici Ambrožova před a proti objektu 1433/2.

3. etapa – v úseku Malešická - Jilmová

místo záboru:    Ambrožova 2408/1 - 1433/2 (grafická příloha 2 c)

termín:                14.07.2020 – 12.08.2020

 • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0312 v ulici Ambrožova před a proti objektům 2408/1 - 1433/2.

4. etapa (1. část) – křiž. Ambrožova - Jeseniova

místo záboru:    Ambrožova 1565/8 – 1594/10 (grafická příloha 2 d)

termín:                03.08.2020 – 12.08.2020

 • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0312 v ulici Ambrožova proti objektu 1594/10.

4. etapa (2. část) – křiž. Ambrožova - Jeseniova

místo záboru:     Ambrožova 1565/8 – 1594/10 (grafická příloha 2 e)

termín:                12.08.2020 – 28.08.2020

 • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0312 v ulici Ambrožova před a proti objektu 1594/10.

4. etapa (3. část) – v úseku Malešická - Jeseniova

místo záboru:     Ambrožova 2408/1 – 1431/6 (grafická příloha 2 f)

termín:                12.08.2020 -28.08.2020

 • nebude možné využít některá vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0312 v ulici Ambrožova před objekty 2408/1 – 1431/6.

Pozn.: přístup do jednotlivých objektů zůstane zachován

Zhotovitel: CENTRAL GROUP a.s., Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 242 27 757, odpovědný pracovník: p. Luděk Lunga

Investor akce: CENTRAL GROUP 32. investiční s.r.o., Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 036 75 521, odpovědný pracovník: Luděk Lunga
 

II) Komunikace Malešická a Ambrožova (výkopové práce navazují na předchozí 1. etapu prováděnou na komunikaci Malešická před objekty 2401/21 až 2407/33 v termínu do 31.05.2020):

2. etapa – komunikace Ambrožova v úseku křiž. ulic Malešická x Ambrožova - Jilmová

místo záboru:     Malešická 2407/33 + Ambrožova 2408/1 až 2409/3   

termín:                03.06.2020 -21.06.2020

 • částečná uzavírka kom. Ambrožova – zjednosměrnění ve směru jízdy ke kom. Jeseniova
 • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0312 v ulici Ambrožova před objekty 2409/3 – 2408/1

3. etapa – komunikace Ambrožova v úseku křiž. ulic Malešická x Ambrožova - Jilmová

místo záboru:     Malešická proti objektu 2407/33 + Ambrožova 2408/1 až 2409/3

termín:                22.06.2020 -29.06.2020

 • částečná uzavírka kom. Ambrožova – zjednosměrnění ve směru jízdy ke kom. Jeseniova shodně s 2. etapou
 • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0312 v ulici Ambrožova před objekty 2409/3 – 2408/1.
 • upozornění: po ukončení této etapy dochází k úplné uzavírce komunikace Ambrožova v úseku Jilmová – Jeseniova z důvodu realizace výkopových prací firmou CENTRAL GROUP a.s. (viz výše)!

4. etapa – komunikace Malešická v úseku Ambrožova - NN1870

místo záboru:     Malešická proti objektu 1936/39 (uzavírka jižní poloviny vozovky v zaslepeném úseku)   

termín:                30.06.2020 -24.07.2020

 • uzavírka jižní poloviny vozovky v zaslepeném úseku

Pozn.: nadále trvá úplná uzavírka komunikace Malešická v úseku od vjezdu na účelovou komunikaci u objektu Jilmová 10 po křižovatku s kom. K Červenému dvoru

Zhotovitel:    S u b t e r r a   a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 453 09 612; odpovědný pracovník: pan Martin Vlk

Investor:       Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1 – Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00, IČ: 256 56 112, odp. pracovník: Ing. Karel Horner

 

 

Galerie