Upozornění na částečnou uzavírku komunikací U nákladového nádraží (v úseku Jana Želivského – Pod kapličkou) a K Červenému dvoru (v úseku U nákladového nádraží – Malešická) z důvodu opravy povrchů vozovky

Upozorňujeme na dopravní omezení – částečnou uzavírku komunikací U nákladového nádraží v úseku Jana Želivského – Pod kapličkou, resp. ke vjezdu ke stanici PHM (uzavírka pouze v uvedeném směru) a K Červenému dvoru v úseku U nákladového nádraží – Malešická (uzavírka pouze v uvedeném směru) – v termínu 30.11.2018 – 12.12.2018 z důvodu opravy povrchů vozovky. Dne 29.11.2018 budou oba dotčené úseky komunikací frézovány při zachování obousměrného provozu.

Objízdné trasy pro autobusové linky PID jsou vedeny následovně:

 • linky č. 133, 908 a 909
  • v úseku mezi zastávkami „Třebešín“ a „Biskupcova“ (pouze ve směru Florenc) vedeny po komunikacích: K Červenému dvoru - U nákladového nádraží - Jana Želivského;
  • ruší se zastávky „Malešická“ a „Basilejské náměstí“ (obě ve směru Florenc)
  • zřizuje se zastávka „Mezi Hřbitovy“ (ve směru Florenc) v bývalé zastávce linky PID č. 124 v ulici U nákladového nádraží před křižovatkou s ulicí Jana Želivského
  • od zahájení denního provozu dne 06.12.2018 se přemisťuje zastávka „Malešická“ (ve směru Sídliště Malešice) do ulice Malešická před křižovatku s ulicí K Červenému dvoru, společně s linkou č. 155
 • linka č. 155
  • v úseku mezi zastávkami „Želivského“ a „Vackov“ (pouze ve směru Habrová, resp. Poliklinika Malešice) vedena po komunikacích:  Izraelská - Pod židovskými hřbitovy - Jana Želivského - Basilejské nám. - Malešická;
  • ruší se zastávky „Pod Třebešínem“ a „Třebešín“ (obě ve směru Habrová),
  • přemisťuje se zastávka „Malešická“ (ve směru Habrová) do ulice Malešická před křižovatku s ulicí K Červenému dvoru
  • zřizuje se zastávka „Basilejské náměstí“ (ve směru Habrová) v pravidelné zastávce linky PID č. 133   

Objízdné trasy (pouze v uvedeném směru) jsou pro individuální automobilovou dopravu vedeny následovně:

 • v úseku Jana Želivského – K Červenému dvoru (- U nákladového nádraží) po komunikacích: Jana Želivského – Basilejské nám. – Malešická – K Červenému dvoru – okružní křižovatka – U nákladového nádraží;
 • v úseku K Červenému dvoru (ve směru od Prahy 10) – Malešická po komunikacích: K Červenému dvoru – okružní křižovatka – U nákladového nádraží – Jana Želivského – Basilejské nám. – Malešická;

Související dokumenty