Upozornění na částečnou uzavírku komunikací Rokycanova, Prokopova

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na další fáze (3. a 4. etapu) dopravního omezení – částečné uzavírky komunikací Rokycanova a Prokopova – v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace

Stavební práce a s tím související částečné uzavírky komunikací:

  • 3. etapa: Prokopova (v úsecích Havlíčkovo nám. – Rokycanova a Husitská - Cimburkova) a Rokycanova (v úseku Prokopova - Lupáčova) - pouze v uvedených směrech - budou probíhat v termínu 14.09.2015 – 30.09.2015 (viz grafická příloha …3. etapa).
  • 4. etapa: Prokopova (v úseku Havlíčkovo nám. – Rokycanova) a Rokycanova (v úseku Prokopova - Lupáčova) - pouze v uvedených směrech - budou probíhat v termínu 01.10.2015 – 31.10.2015 (viz grafická příloha … 4. etapa).

Objízdné trasy platné pouze pro 3. etapu:

lokalita uzavírky: Prokopova  474/17 - 150/19 (v úseku Cimburkova – Husitská)

  • směr jízdy Husitská → Prokopova (- Olšanské nám.):  Husitská – Koněvova – Rokycanova – Prokopova – Olšanské nám.
  • směr jízdy Husitská → Prokopova (- Havlíčkovo nám.):  Husitská – Koněvova – Rokycanova – Sabinova – Prokopova – Havlíčkovo nám.  

Objízdné trasy platné pro 3. i 4. etapu:

lokalita uzavírky:  Rokycanova 246/21 - 242/23 (v úseku Jeseniova – Sabinova) a Prokopova 218/1 - 328/5 (v úseku Havlíčkovo nám. – Rokycanova)

  • směr jízdy Prokopova (od Olšanského nám.) → Koněvova (- Rokycanova): Prokopova – Husitská – Koněvova (- Rokycanova)
  • směr jízdy Prokopova (od Prokopova nám.) → Olšanské nám.: Prokopova – Havlíčkovo nám. – Lupáčova – Rokycanova - Prokopova – Olšanské nám.

lokalita uzavírky:  Rokycanova 218/19 (v úseku Prokopova – Lupáčova)

  • směr jízdy Prokopova → Lupáčova.:  Prokopova – Havlíčkovo nám. – Lupáčova

Zhotovitel akce: Čermák a Hrachovec a.s., Praha 5 – Řeporyje, Smíchovská 31, IČ: 262 12 005, odpovědný pracovník: p. Petrásek, tel. 606 762 916

Investor akce: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110/2 Praha 1 – Staré Město, IČ: 256 56 112

Galerie