Upozornění na částečnou uzavírku komunikací Rokycanova a Prokopova a změna zastávek autobusových linek PID č. 136 a 175

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravního omezení – částečné uzavírky komunikací Rokycanova a Prokopova – v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace v ulici Jeseniova v úseku Prokopova – Rokycanova včetně prostoru křižovatek Jeseniova x Prokopova a Jeseniova x Rokycanova.

Stavební práce a s tím související částečná uzavírka komunikací Prokopova (v úseku Havlíčkovo nám. – Rokycanova) a Rokycanova (v úseku Prokopova – Roháčova) - pouze v uvedených směrech - budou probíhat v termínu 17.08.2015 – 31.08.2015 (viz grafická příloha).

Objízdná trasa:

·        směr jízdy Prokopova → Jeseniova x Českobratrská (pouze pro osobní vozidla): Prokopova – Jeseniova – Českobratrská

·        směr jízdy Prokopova → Jeseniova x Českobratrská (pro nákladní vozidla): Prokopova – Husitská – Koněvova – Rokycanova – Jeseniova – Českobratrská

·        směr jízdy Prokopova → Rokycanova: Prokopova – Husitská – Koněvova – Rokycanova

·        směr jízdy Prokopova → Olšanské nám.: Prokopova – Havlíčkovo nám. – Lupáčova – Rokycanova - Prokopova – Olšanské nám.

·        směr jízdy Rokycanova (od ulice Lupáčova) → Koněvova: Rokycanova – Prokopova – Olšanské nám. – Olšanská – Jana Želivského – Koněvova

 

Zhotovitel akce: Čermák a Hrachovec a.s., Praha 5 – Řeporyje, Smíchovská 31, IČ: 262 12 005, odpovědný pracovník: p. Petrásek, tel. 606 762 916

Investor akce: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110/2 Praha 1 – Staré Město, IČ: 256 56 112

Uvedená akce má vliv i na změnu zastávek linek PID č. 136 a 175 od zahájení denního provozu dne 17.08.2015:

Linka č. 136 (pouze ve směru Vozovna Kobylisy):

·        přemisťuje se zastávka Rokycanova (z ulice Rokycanovy do ulice Prokopovy, 30 metrů za křižovatku s ulicí Sabinovou)

·        Mezi zastávkami Rokycanova a Černínova se v ulici Husitské v zastávce linky číslo 133 (směr Sídliště Malešice) zřizuje zastávkaTachovské náměstí.

Linka č. 175 (pouze ve směru Florenc):

·        přemisťuje se zastávka Rokycanova (z ulice Rokycanovy do ulice Prokopovy, 30 metrů za křižovatku s ulicí Sabinovou)

·        je zrušena zastávka Tachovské náměstí.