Tříděný odpad v městské části Praha 3

Městská část Praha 3 se podílí již řadu let na Komplexním systému nakládání s komunálním odpadem, který řídí a financuje  Magistrát hlavního města Prahy. Na území Prahy 3 je celkem 126 sběrných míst tříděného odpadu, z toho je 36 podzemních

Čajkovského19Vývoz a úklid sběrných míst tříděného odpadu v Praze 3 zajišťuje svozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Pražská 1321/38a, Praha 10. Svoz jednotlivých komodit probíhá s četností 2 až 6krát týdně a je prováděn v časovém rozmezí od 06:00 hod. do 14:00 hod. O stanoviště tříděného sběru odpadů pečuje posádka úklidového vozu, která provádí úklid sběrného místa v okruhu 3 metrů. Největším problémem a velkým nešvarem je, že sběrná místa tříděného odpadu velice často obyvatelé používají jako místo k ukládání veškerého odpadu z domácností, od nefunkčních televizních přijímačů, elektrospotřebičů, sporáků, kusů nábytků, vyřazených koberců a jiného odpadu, který patří jen a pouze do sběrného dvora. Dost často jsou  tyto kontejnery používány k odkládání směsného odpadu, pro který zde není místo. Během večera a noci se tak sběrná místa zaplní vším, co doma nepotřebujeme.

Odpad, který nepatří do separovaného odpadu, lze odložit v nejbližším sběrném dvoře, a to na adrese Malešická 74, Praha 3 a dále ve sběrném dvoře Pražských služeb, a. s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9. Provozní doba těchto sběrných dvorů je následující: pondělí – pátek 08:30 hod. – 17:00 hod., sobota 08:30 hod. – 15:00 hod. Dále je možno využít velkoobjemové kontejnery, které jsou přistavovány po území Prahy 3 v daném harmonogramu. Mapu rozmístění sběrných míst tříděného odpadu a velkoobjemových kontejnerů najdete na webu městské části Praha 3 www.praha3.cz v sekci Samospráva.