Staňte se členem okrskové volební komise

Máte-li zájem se voleb do Evropského parlamentu (24. - 25. 5. 2019) zúčastnit jako člen volební komise, přihlaste se na níže uvedeném kontaktu!

Požadavky na člena okrskové volební komise:

  • a) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva,
  • b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu
  • c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let
  • d) musí se zúčastnit všech zasedání komise (úvodní zasedání komisí proběhne dne 2. května 2019 v podvečerních hodinách)

Odměna je stanovena zákonem ve výši:

  • předseda 2200,- Kč,
  • místopředseda 2100,- Kč,
  • člen 1800,- Kč

Všichni členové dále obdrží nad rámec zákonné odměny dar od městské části ve výši 500 Kč.

Zájemci budou do komisí jmenováni 25. dubna 2019. Po tomto datu nebo po naplnění komisí budou přijímáni náhradníci.

Pro veškeré informace a přihlášení do okrskových volebních komisí kontaktujte Kateřinu Šulcovou na e-mail sulcova.katerina@praha3.cz nebo telefonicky 222 116 758