Současná pravidla privatizace zůstávají v platnosti

Přestože na programu 23. jednání Zastupitelstva městské části Praha 3, které se konalo 12. června 2018, byla navržena změna Souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 3, zastupitelé na jednání navržené změny nepodpořili, a tak zůstavají v platnosti dosavadní pravidla privatizace platná od 1.1.2014.

Soubor pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 3 platný od 1.1.2014

Další informace k rekonstrukcím a privatizaci domů naleznete zde