Schodiště V Horní stromce bude z důvodu opravy šest týdnů uzavřeno

Z důvodu havarijního stavu schodiště V Horní stromce, propojující kom. V Horní stromce a kom. Soběslavskou, bude dne 26. 9. zahájena jeho oprava. Předpokládaná doba provádění prací je šest týdnů, a doba dokončení se tak předpokládá do 11. 11. 2018.

Po celou dobu realizace této opravy bude schodiště uzavřeno.    

Investor akce: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 034 47 286, odpovědný pracovník: Bc. Jiří Semecký, tel.: 257 015 379