Rekonstrukce tramvajové trati Vinohradská

Od 9. března se chystá rekonstrukce tramvajové trati na Vinohradské třídě. Opravovat se bude v několika etapách mezi ulicemi Škrétova (Španělská) a Sudoměřská a potrvají do 12. července.

Předmět stavby:

 • Rekonstrukce tramvajové trati v ul. Vinohradské v délce cca 1,9 km dvoukolejně v úseku Škrétova – Sudoměřská vč. příslušenství Vinohradská_mapka(odvodnění TT, dráhové kabely, trolejové vedení, detekce tramvají pro SSZ, elektrické ovládání výměn vč. vytápění, definitivní dopravní značení.
 • Tramvajové zastávky:

v rekonstruovaných úsecích TT jsou celkem čtyři tramvajové zastávky - Italská, Vinohradská tržnice, Jiřího z Poděbrad a Radhošťská. Jako definitivní bude v rámci rekonstrukce tramvajové trati realizována pouze zastávka Italská ve směru do centra. Tato zastávka bude provedena jako nástupní ostrůvek, bude vybavena zábradlím s vodící funkcí pro nevidomé a slabozraké. Všechny  ostatní zastávky budou provizorní až do doby následných úprav vozovek a chodníků dle Koncepční studie IPR, což bude následně realizováno v rámci budoucí stavby. Zastávky Italská ve  směru z centra a Vinohradská tržnice v obou směrech budou postaveny jako provizorní mysy přibližně v místě budoucích definitivních   mysů, resp. dnešní zastávky. Zastávky Jiřího z Poděbrad a Radhošťská, obě v obou směrech, budou provizorně ponechány ve stávajících místech a parametrech (některé s malým posunem či rektifikací nástupní hrany). Co se týká zastávek Radhošťská, aktuální snahou DPP je projednat jejich podobu jako definitivní s bezbariérovými úpravami. Provizorní zastávky nebudou bezbariérové. Dále dojde k obnově připojení osvětlených zastávkových označníků u definitivních zastávek a k realizaci připravenosti na budoucí informační systém.

úsek od do dny
1 úsek Italská - nám. J. z Poděbrad po zast. do centra 9. 3. 28. 4. 51 dní
2a úsek od ul. Balbínova (mimo) - 1/2 Slavíkova x U Vodárny 29. 4. 26. 5. 28 dní
2b úsek od ul. Balbínova - Slavíkova x U Vodárny 27. 5. 16. 6. 21 dní
2c úsek od ul. Španělská - Slavíkova x U Vodárny 17. 6. 30. 6. 14 dní
2d úsek od ul. Španělská - Slavíkova x U Vodárny 1. 7. 12. 7. 12 dní
3 úsek J. z Poděbrad - Orlická 29. 3. 10. 5. 42 dní
4 úsek Orlická - Sudoměřská 11. 5. 12. 7. 62 dní
 • Bezbariérové úpravy přechodů pro chodce a jejich vybavení signálními a varovnými pásy.
 • Úpravy komunikací a chodníků (jen nejnutnější rozsah dotčený stavbou).
 • Doplnění sloupku SSZ ve vyčkávacím prostoru zastávky Italská do centra vč. kabeláže.
 • Úpravy stávajících vstupních šachet vodovodních armatur a uličních vpustí.

Průběh výstavby:

 • Celá rekonstrukce probíhá ve 2. fázích:
  • V roce. 2018 byla v termínech 30. 6. 2018 – 31.8.2018 realizována 1. fáze v úseku Hradecká – Želivského.
  • V roce 2019 bude v termínech 9. 3. 2019 – 12. 7. 2019 realizována 2. fáze TT v úseku Španělská – Sudoměřská. Níže jsou uvedeny etapy 2. fáze z důvodu koordinace s jinými investory.
 • Stavba bude realizována ze stanovených záborů přilehlých jízdních pruhů. Při vyloučení tramvajového provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava.
 • Po celou dobu výstavby bude zachován jízdní směr Španělská – nám. Jiřího z Poděbrad z centra.

Náhradní autobusová doprava:

 • bude vedena ve dvou trasách dle etap a v intervalu cca 15 minut. Odstav pro NAD bude umístěn na konci stávajícího zálivu zast. Nám. Míru v ul. Francouzské.
 • Zastávky:
  • Nám. Míru - NÁSTUP nástup je umístěn do stávající zast. Nám. Míru, kde je vazba na BUS 135 směr do centra
  • Římská ve stávající BUS zastávce 135
  • Italská ZC – NA ZNAMENÍ je umístěna do parkovacího zálivu před vjezd domu č.p. 1203.
  • Vinohradská Tržnice (z centra) bude umístěna na hraně chodníku
  • Jiřího z Poděbrad (z centra) bude umístěna ve stávající tramvajové zastávce
  • Řipská – NA ZNAMENÍ bude umístěna mezi přechodem a prvním rabátkem
  • Vinohradská Vodárna bude umístěna ve stávající tramvajové zastávce
  • Jiřího z Poděbrad (do centra) bude umístěna v parkovacím zálivu na nároží ul. Slavíkovy a Lucemburské
  • Třebízského – NA ZNAMENÍ bude umístěna na nároží ul. Třebízského a Mánesovy
  • Vinohradská tržnice (do centra) zastávka bude umístěna v parkovacím zálivu před základní školou v Šumavské ulici
  • Blanická (ul. Slezská) – NA ZNAMENÍ zastávka bude umístěna před Městský soud na ostrůvek v etapě, kdy bude uzavřena křižovatka Vinohradská x Třebízského bude vedena NAD ul. Mánesovou a Blanickou s tím, že zastávka Slezská bude umístěna v této době 10m za nárožím ul. Římská a Blanická (Blanická bude dopravně otočená)
  • Nám. Míru – VÝSTUP zastávka bude umístěna ve stávající občasné tramvajové zastávce v zastávce bude pouze výstupní stanice pro NAD, TRAM

Odklonové trasy linek:

Linka 6

PALMOVKA - ... - I. P. Pavlova (v ul. Jugoslávské) - I. P. PAVLOVA (v ul. Bělehradské) - Bruselská - ... - KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

Linka 11

SPOJOVACÍ - ... - Flora - ORIONKA - PERUNOVA - VINOHRADSKÁ VODÁRNA - ŠUMAVSKÁ - NÁMĚSTÍ MÍRU - I. P. PAVLOVA (v ul. Bělehradské) - Bruselská - … - SPOŘILOV

Linka 13

ZRUŠENA

Linka 15

KOTLÁŘKA - … - Flora - OLŠANSKÉ HŘBITOVY (Z, v ul. Vinohradské) - OLŠANSKÉ HŘBITOVY (T, pouze pro v obratišti ukončené spoje) - OLŠANSKÉ HŘBITOVY (T, v ul. Vinohradské) - ŽELIVSKÉHO - ŽELIVSKÉHO - VINOHRADSKÉ HŘBITOVY - KREMATORIUM STRAŠNICE - VOZOVNA STRAŠNICE - VINICE (T) - SOLIDARITA - ZBOROV-STRAŠNICKÉ DIVADLO - NOVÉ STRAŠNICE - ČERNOKOSTELECKÁ
(v úseku Olšanské hřbitovy - Černokostelecká v provozu pouze v prac. dny v období 6:30–19:00 hod.)

ČERNOKOSTELECKÁ
výstupní       - společná pouze jedna kolej
manipulace  - vnitřní kolej
nástupní       - společná pouze jedna kolej

Linka 23

KRÁLOVKA - ... - I. P. Pavlova - NÁMĚSTÍ MÍRU - JANA MASARYKA - KRYMSKÁ - RUSKÁ -
VRŠOVICKÉ NÁMĚSTÍ - ČECHOVO NÁMĚSTÍ


ČECHOVO NÁMĚSTÍ
výstupní       - v ul. Moskevské
manipulace  - v ul. Minské
nástupní       - v ul. Minské

K dopravě ve vyloučeném úseku doporučuje DPP využívat linky metra

Informační opatření

Vydávají se informační letáky v několika typech. Dohromady jde o cca 21 000 kusů informačních materiálů. Letáky budou umístěny od 7. 3. v informačních vitrínách ve všech stancích metra a na zastávkách povrchové dopravy v dotčené oblasti. Cestující se s nimi mohou po dobu trvání výluky setkat také ve více než 1 900 vozech povrchové dopravy, Informovány jsou prostřednictvím předaných letáků i jednotlivé městské části.
Upravuje se pevný informační systém ve stanicích metra dotčených výlukovým dopravním opatřením.

V prvních dnech výluky (od cca 7:00 hod. do cca 18:00 hod.) budou na nejexponovanějších místech k dispozici cestujícím informátoři v reflexních vestách, kteří mohou poradit na místě (nejen v češtině, ale i v angličtině). Všech 18 informátorů bude také vybaveno zmiňovanými informačními letáky pro cestující.

Na připravovaná omezení bude upozorňovat od 7. 3. hlášení ve stanicích celé sítě metra v českém a anglickém jazyce. Hlásí se každých deset minut i v prvních třech dnech výluky. Informace o výluce se hlásí také ve vozech dotčených tramvajových linek.

Pro informace týkající se vždy konkrétního místa určení je připraveno 31 informačních a navigačních tabulí s mapou okolí a základními textovými informacemi v češtině i angličtině.